Akreditacije, standardi i bezbjednost

Akreditacije

OFSP & Swissmedic – ovlaštenjem za autologne i alogene transplantacije

Slijedimo najstrožije smjernice kako bismo zadovoljnili švicarske i evropske propise najvišeg nivoa: prva smo porodična banka matičnih ćelija koja je od državne agencije za terapeutske proizvode dobila puna ovlaštenja za autologne i alogene transplantacije.
Licenca za alogenu transplantaciju je veoma značajna jer se njome proširuju potencijalne terapeutske koristi matičnih ćelija na članove porodice uz HLA kompatibilnosti.

GMP:PISs – Dobra Proizvođačka praksa

Dobra Proizvođačka Praksa (GMP) podrazumjeva postupanje po određenim standardima kako bi se obezbjedio što je moguće kvalitetniji proizvod. GMP predstavlja garant kvaliteta koji potvrđuje ravomjernu kvalitetu proizvoda i kontrolu proizovoda po standardima koji su propisani za određenu oblast i za namjenjeu upotrebu, kao što je to propisano od strane nadležnih autoriteta.

Va akreditacija se u CryoSave-u odnosi na procese koji su povezani tkivom pupčane vrpce.

ISO 9001:2008

Certifikat ISO 9001:2008 bliže određuje zahtjeve koje organizacije moraju ispuniti kada je sistem upravljanja kvalitetom u pitanju: moraju demonstrirati sposobnost da mogu obezbijediti proizvod koji ispunjava zahtjeve klijenata, ali i zahtjeve nadležnih i regulatornih tijela. Takođe, moraju dokazati efikasnost svojih sistema, uključujući i procese koji će obezbijediti kontinuirano poboljšanje rada samog sistema, kao i osigurati prilagodljivost potrebama klijenata, ali i zahtjevima nadležnih i regulatornih tijela.

AABB – Američka asocijacija banaka krvi

Američka asocijacija banaka krvi (AABB) je profesionalna organizacija osnovana 1947.godine u SAD-u. AABB program akreditiranja nastoji da poboljša kvalitet i sigurnost prilikom prikupljanja, obrade, testiranja, pohrane i oslobađanja krvi i produkata krvi. Program akreditiranja predviđa procjenu kvaliteta i operativnih sistema na licu mjesta, tj. u samoj laboratoriji.