Šta su matične ćelije?

  • Matične ćelije: više od obične ćelije

    Ljudsko tijelo sastoji se od više od 200 vrsta zrelih ćelija. Bez obzira da li se radi o ćelijama srčanog mišića koje ritmično otkucavaju ili crvenim krvim zrnica koje dostavljaju kisik u svaki dio našeg tijela, sve ćelije imaju jedinstvenu ulogu koju obavljaju.

  • Matične ćelije: Ćelije za izgradnju života

    Matične ćelije su dragocjene jer imaju sposobnost umnožavanja i razvijanja u različite vrste ćelije unutar ljudskog tijela. Ovi jedinstveni procesi SAMOOBNAVLJANJA I SPECIJALIZACIJE su ono što izgrađuje i održava naš složeni organizam. Neke od ovih matičnih ćelija ostaju u našem tijelu kao „rezerva“ i imaju ključnu ulogu u REGENERACIJI različitih tkiva u slučaju njihovog oštećenja i prirodnog starenja.

     

Sačuvati krv iz pupčane vrpce i tkivo pupčane vrpce u CryoSave-u znači obezbjediti sigurniju budućnost za dijete od kojeg su uzete matične ćelije, ali i za porodicu.

Matične ćelije mogu biti svrstane prema svom porijeklu i vrsti proizvedenih funkcionalnih ćelija.

Među njima su hematopoetske matične ćelije (HSCs) i mezenhimalne matične ćelije (MSCS), dvije vrste najčešće istraživanih adultnih matičnih ćelija. HSCs proizvode svu krv i ćelije imunološkog sistema, a prvobitno su bile identificirane u koštanoj srži. MSCs se nalaze u mnogim dijelovima tijela, uključujući koštanu srž, mišiće, kosti, masno tkivo i druge organe.

Ove bitne adultne matične ćelije, u svom najboljem obliku, mogu se naći u krvi iz pupčane vrpce i tkivu pupčane vrpce. Oni imaju najveću i najučinkovitiju sposobnost da proizvode različite vrste ljudskih tkiva. Prilikom pohrane matičnih ćelija, prikupljanje krvi i tkiva uzima se s lakoćom i bez rizika po majku i dijete. Uzorci su krioprezervirani na taj način da sačuvaju maksimalnu vitalnost i funkcionalnost.

Znanstvena istraživanja su pokazala da tkivo koje okružuje tri krvna suda u pupčanoj vrpci (povezica fetusa i majke) sadrži važne, savršeno kvalitetne matične ćelije idealne za pohranjivanje matičnih ćelija. Supstanca koja se zove Whartonova pihtija bogat je izvor mezenhimalne matične ćelije koje su odgovorne za formiranje kostiju, hrskavice i drugih vrsta vezivnog tkiva ćelija u našim tijelima.

CryoSave je razvio tehnologiju za pohranjivanje matičnih ćelija iz pupčane vrpce kako bi sačuvali krvi iz pupčane vrpce i tkivu pupčane vrpce u svrhu upotrebe ovog bogatog izvora matičnih ćelija u medicinskoj terapiji.