Vrste usluga i cijene

Usluge

 • Čuvanje matičnih ćelija iz krvi iz pupčane vrpce
  • Prijaviti se za uslugu uzimanja krvi iz pupčane vrpce
  • Preuzmite set za prikupljanje uzorka
  • Izdvajanje matičnih ćelija iz krvi i pohranjivanje uzorka korištenjem vrhunske tehnologije
  • Pohranjivanje na temperaturi ispod -196°C metodom krioprezervacije
  • Jedinstvena identifikacija uzorka
  • Do dvadeset pet godina čuvanja
  CryoCord 20 godina 25 godina
  Depozit 210 eura 210 eura
  Troškovi usluge 1 370 eura 1 570 eura
  Ukupno 1 580 eura 1 780 eura
  Naručite odmah
  Više o CryoCord

  Matične ćelije iz krvi iz pupčane vrpce uzimaju se u trenutku poslije presijecanja vrpce između majke i djeteta. Prikupljanje je lako, gotovo je za svega nekoliko minuta i potpuno je neškodljivo i bezbolno kako za majku tako za novorođenče. Ono uopšte ne utiče na prirodni slijed porođaja i, u poređenju sa uzimanjem matičnih ćelija kod odraslih, nije potrebno koristiti nikakvu invazivnu proceduru.

  Ubrzo nakon rođenja, krv iz pupčane vrpce preuzeće certifikovana kurirska služba i odmah proslijediti u našu laboratoriju na dalju obradu gdje će biti ispitivana i pripremljena za pohranjivanje.

  Tokom ispitivanja i pripreme matične ćelije se obrađuju, izdvajaju i pohranjuju po najsavremenijoj tehnologiji i određuje se njihova količina i kvantitet. Zatim se dijele u dva dijela i pohranjuju na temperaturi nižoj od -196°C u gasovitoj fazi tečnog azota na dvije fizički odvojene lokacije zbog dodatne bezbjednosti.

  Da biste bili sigurni da se matične ćelije Vašeg djeteta čuvaju zasebno, one će biti identifikovane pomoću jedinstvenog QR koda. Vi ćete dobiti odgovarajući certifikat nakon pohranjivanja matičnih ćelija . Na taj način ćete biti sigurni da će vam te ćelije biti brzo dostupne ako se za njima ukaže potreba. Matične ćelije ćemo čuvati 20 ili 25 godina. Nakon toga, Vaše dijete može da lično odluči da li će nastaviti sa čuvanjem ili ne.

 • Čuvanje matičnih ćelija iz krvi iz pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce
  • Prijavite se za uslugu uzimanja krvi iz pupčane vrpe i tkiva pupčane vrpce
  • Preuzmite set za prikupljanje uzorka
  • Izdvajanje matičnih ćelija iz krvi, obrada tkiva pupčane vrpce i pohranjivanje uzoraka korištenjem vrhunske tehnologije
  • Pohranjivanje na temperaturi -196°C metodom krioprezervacije
  • Jedinstvena identifikacija uzorka
  • Do dvadeset pet godina čuvanja

   

  CryoCord+ 20 godina 25 godina
  Depozit 210 eura 210 eura
  Troškovi usluge 1 735 eura 1 935 eura
  Ukupno 1 945 eura 2 145 eura
  Naručite odmah
  Više o CryoCord+

  Za razliku od krvi iz pupčane vrpce, tkivo pupčane vrpce sadrži matične ćelije tkiva, tzv. mezenhimalne ćelje (MSCs). Te ćelije se prvenstveno nalaze u Wartonovoj pihtiji – bogatom izvoru matičnih ćelija. Uzimanje uzorka tkiva pupčane vrpce vrši se nakon što je uzet uzorka krvi iz pupčane vrpce, dok se čitav proces odvija nakon što se završi porod i nakon što se presječe pupčana vrpca između majke i bebe. Prikupljanje je jednostavno, gotovo u nekoliko minuta i potpuno bezopasno za majku i dijete. Ni na koji način ne utiče na prirodni tok porođaja i za razliku od prikupljanja adultnih matičnih ćelija, nije potrebna invazivna procedura. Nedugo zatim, pohranjeni uzorak preuzet će ovlaštena međunarodna kurirska služba i odmah ga dostaviti našoj laboratoriji. Tamo će uzorak biti ispitan i pripremljen za pohranjivanje.

  Proces utvrđivanja broja i kvaliteta ćelija je praćen vrhunskom tehnologijom. Nakon toga uzorak se dijeli u na dva dijela i čuva na temperaturi -196°C u gasovitoj fazi tečnog azota na dvije fizički odvojene lokacije za dodatnu sigurnost. Faza dubinskog zamrzavanja naziva se krioprezervacija.

  Za potrebe sigurnosti matične ćelije vašeg djeteta će biti obilježene individualno univerzalnim QR kodom. Vi ćete dobiti odgovarajući certifikat nakon pohranjivanja matičnih ćelija. To osigurava da će uzorak biti dostupan vrlo brzo ako bude potreban. Mi čuvamo matične ćelije do 25 godina. Nakon toga, vaše dijete može odlučiti samo da li želi da nastavi ili obustavi čuvanje. Nakon toga, vaše dijete može odlučiti samo da li želi da nastavi ili obustavi čuvanje.